65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVOJŠOVICKÉHO SDH

Sobota 21. května byla pro všechny hasiče velkým dnem. Letos je to totiž 65 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve Svojšovicích.

V roce 1951 se dalo dohromady pár nadšenců a od té doby tento sbor funguje nepřetržitě. Hasiči dokázali udělat z vesnice jednu velkou partu.

Dopoledne se na louce konal 6. ročník ,,Šešovického útoku“, který zahájil 3. ročník DHL (Dětské hasičské ligy). S letošní sezonou přibylo několik nových týmů. V letošním ročníku se utká 9 starších a 8 mladších družstev, takže konkurence je hodně velká. Na domácí soutěži obě kategorie našich dětí dokázaly získat ZLATO!

Ladislav Zvolský

Oslavy SDH Svojšovice

Oslavy 65. výročí založení sboru dobrovolných hasičů obce Svojšovice započaly krátce po poledni 21. května 2016. Po již tradiční dopolední soutěži, kterou se každoročně otevírá dětská hasičská liga okrsku č. 3 - Modleticko, se všichni sešli na návsi před kapličkou. Slova se jako první ujal jednatel  SDH pan  Tomáš Zachat,  který všechny přivítal na této  slavnostní události. Mezi váženými hosty byla i starostka  okrsku, zástupce okresu, zástupci dalších spolků a zástupci partnerských  sborů. Vedle vysokých hodnostářů jsme mohli přivítat pana  faráře, který přijel požehnat a posvětit  nový slavnostní prapor, taktéž i Svojšovickou kapličku a sochu Svatého Floriána na hasičské zbrojnici. Poté pan Zachat předal slovo panu Antonínu Znamenáčkovi jednomu ze zakládajících členů SDH Svojšovice, který pronesl pár slov k již nemalé historii sboru. Minutou ticha pak všichni uctili památku členů, kteří se již nemohou  slavností účastnit.

Následoval proslov starosty  sboru Jaroslava Zvolského, který pak společně s velitelem jednotky sboru Pavlem Zátorským předali za- sloužená ocenění členům SDH a jednotky.

Z historie SDH Svojšovice.

Historie obce Svojšvice padá do daleké minulosti, kdy první písemnou zmínku o Šešovicích, Svojšicích, nebo Svojšovicích nacházíme již v roce 1382. Sbor dobrovolných hasičů zde byl založen až v roce 1951. Mezi zakládající členy patří pan Šindelář, pan Znamenáček, pan Zvolský, pan Kovrč a další. Již v červenci roku padesátého prvního obdrželi Svojšovičtí hasiči svou první motorovou stříkačku PS 8. Sbor se dále podílel na rozvoji obce (například se zasloužili o vybetonování místní nádrže) a navázali spolupráci s Českým červeným křížem, ve které sbor pokračuje do dnešních dní. O letech dalších bohužel nemáme dostatek písemných pramenů. Další zmínka o sboru je až z roku 2002, kdy se Svojšovičtí hasiči aktivně podíleli na odstraňování škod z povodní.

Rok 2008  byl pro sbor doborovolných  hasičů  Svojšovice dalším velikým mezníkem. Zakládající členové sboru předali vedení nové generaci hasičů pod taktovkou Jaroslava Zvolského a Pavla Zátorského. V této době dochází ke znovuobnovení některých činností, jako například účastí na hasičských soutěží, nebo v roce 2010 založení oddílu mladých hasičů, kteří se od té doby zúčastňují mnoha soutěží, na kterých sklízí úspěchy. „Hasičata“ od té doby několikrát vyhrála okrskovou ligu v požárním sportu a bodují i v rámci celo- státního kola hry Plamen. V tomto roce bylo také pro jednotku pořízeno první hasičské auto AVIA DA 31 z obce Tehov.

Nad Svojšovickou technikou by jistě zaplesalo srdce veterána.  Jejich největší chloubou je doslova vymazlená cisterna IFA W50 LA/ TF GMK 4x4 vyrobená ještě v tehdejším NDR. Tu si hasiči přivezli až z dalekého Horního Podluží u Varnsdorfu blízko německých hranic. IFA, pokřtěná Dorotka, našla své uplatnění již zanedlouho po svém příjezdu do nového domova, když zasahovala u povodní v obci Herink. V následujících týdnech  hasiči svépomocí upravili hasičárnu Dorotce na míru. Cisterna si poslední dobou prošla generální repasí interiéru nástavby  a nového vybavení, díky které jí její stáří vůbec nebrání  v plnohodnotném plnění  povinností  výjezdového  vozu.

„Je vzorně udržovaná, spolehlivá a vypadá jako nová“ říká hrdě velitel jednotky Pavel Zátorský.

Kromě dopravní AVIE DA 31 a CAS 16 M2Z IFA W50 disponuje dobře  vybavená  jednotka  čerpadly všeho druhu (kalová, ponorná ...), mobilní motorovou stříkačkou PS 12 a je kompletně vyzbrojená izolačními dýchacími přístroji.

„Jde o plně vybavenou, akceschopnou a spolehlivou jednotku, na kterou můžeme být právem hrdí...“ (z projevu starosty  obce Strančice, zřizovatele JSDHO).

Jednotka se každoročně účastní praktických výcviků, jako je například noční soutěž Dolínek, nebo okrskový Floriánek.

Dnes má sbor více než 70 členů a z toho 25 je mladých hasičů. Podílí se na  veřejně  prospěšných  pracích  a  organizaci  různých kulturních akcí. Patří mezi ně i tradiční, oblíbený Šešovický masopust, hasičská zábava, dětský den, mikulášská nadílka nebo právě soutěž Šešovický útok, kterou se každoročně zahajuje DHL okrsku č. 3 - Modleticko.

Mezi partnerské  sbory SDH Svojšovice patří SDH Luby u Chebu, dobrovolní hasiči z Německého Markneukirchen a SDH Praha - Lysolaje.

Co říci na závěr?

Z pohledu  na  nadšené davy lidí odcházejících ze slavnosti bylo zřejmé, že se všem líbila nejen slavnostní část, ale i část soutěžní, nebo třeba i ukázky hasičské techniky SDH Svojšovice a SDH Praha - Lysolaje.

Jménem  celého  sboru  bych pak  rád  poděkoval  všem za účast a jménem  všech ostatních  občanů bych rád vyjádřil jedno veliké díky všem, co tu jsou pro pomoc druhým. Srdečné díky vám, co neváháte pomoci v nouzi.                                                     

Tomáš Mondschein (Mondy)

Foto: https://www.zonerama.com/SDHSvojsovice/Album/1674196

KONTAKT

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2019 SDH Svojšovice. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.